OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 256) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t. jedn. Z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że z dniem 4 maja 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : „zabudowa sprężarki gazu na OZG Dzików – KGZ Lubaczów” na części działek 512/2 i 762/2 (droga publiczna gminna) oraz na działkach nr: 711/95 i 711/96 obr. 0004 Nowy Dzików oraz w sąsiedztwie działek nr: 711/106, 711/108, 711/112, , 711/4, 711/81, 1434, 512/4.

Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się  co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 15.00 , w terminie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


                                                                                                    Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                         Tomasz Jabłoński

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „zabudowa sprężarki gazu na OZG Dzików – KGZ Lubaczów” na części działek 512/2 i 762/2 (droga publiczna gminna) oraz na działkach nr: 711/95 i 711/96 obr. 0004 Nowy Dzików oraz w sąsiedztwie działek nr: 711/106, 711/108, 711/112, 711/4, 711/81, 1434, 512/4
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.05.2020 09:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.05.2020 09:00