Uchwała Nr 196/XXVII/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 196/XXVII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie nabycia nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyć odpłatnie nieruchomości położone na terenie Gminy Stary Dzików na cele ochrony środowiska - pod przepompownie ścieków.
Szczegóły określa załączni Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 196/XXVII/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Lp

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie 

 Przeznaczenie nabywanej nieruchomości

1.

291/1

0,00.25

w. Ułazów gm. Stary Dzików 

Teren przeznaczony na cele ochrony środowiska - po przepompownię ścieków 

2.

206/1

0,00.31

w. Ułazów gm. Stary Dzików 

Teren przeznaczony na cele ochrony środowiska - po przepompownię ścieków 

3.

728/1

0,00.16

 w. Moszczanica gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele ochrony środowiska - po przepompownię ścieków 

4.

729/1

0,00.13

 w. Moszczanica gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele ochrony środowiska - po przepompownię ścieków 

5.

665/1

0,00.18

 w. Moszczanica gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele ochrony środowiska - po przepompownię ścieków 

6.

745/1

0,00.76

 w. Ułazów gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele ochrony środowiska - po przepompownię ścieków 

7.

10208/1

0,00.67

 w. Ułazów gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele ochrony środowiska - po przepompownię ścieków 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 196/XXVII/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż