Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 685,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 685,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 685 685
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 685 685
  80101 Szkoła Podstawowa 265 265
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   265
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 265  
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 420 420
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   420
  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 420  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2020 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż