Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Zarządzenie Nr 17/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie z lasów mienia komunalnego Gminy Stary Dzików:
- 10 mp drewna opalowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starym Dzikowie z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła w Starym Dzikowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2020 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż