Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 20/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 184) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Stary Dzików miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. według poniższego zestawienia:

Lp.

Miejscowość

Wyznaczone miejsce

1

Stary Dzików

Tablica ogłoszeń obok przystanku autobusowego

2

Cewków

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy

3

Moszczanica

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy

4

Nowy Dzików

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej i świetlicy wiejskiej

5

Ułazów

Tablica ogłoszeń przy świetlicy i przy drodze głównej – Koziejówka

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Dzików oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2020 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż