Zarządzenie Nr 26/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 19.650 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 2.700 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 1.950 zł
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 2.700 2.700
  02001 Gospodarka leśna 2.700 2.700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700  
  4270 Zakup usług remontowych   2.700
2. 801 Oświata i wychowanie 1.950 1.950
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.950 1.950
  4270 Zakup usług remontowych 1.950  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.950
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 15.000
  90001 Drogi publiczne gminne 15.000 15.000
  4260 Zakup energii   15.000
  4270 Zakup usług remontowych 15.000  
    Razem 19.650 19.650

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2020 13:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2020 13:36