Uchwała Nr 146/XXVIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za rok 2019 udziela się wotum zaufania dla Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 146/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:29.06.2020 09:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:29.06.2020 09:42