Uchwała Nr 147/XXVIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stary Dzików za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 147/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:29.06.2020 09:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:29.06.2020 09:45