Zarządzenie Nr 43/2020
Wójta Gminy Stary Dzików - Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019.1728) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 2

Wyznaczam Panią Elżbietę Samagalską - Inspektora ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej na stanowisko Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 3

W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:
1. Elżbieta Samagalska - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, pełniąca funkcję koordynatora
2. Zbigniew Broź - Członek Gminnego Biura Spisowego

§ 4

Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie "Instrukcji organizacyjnej do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020".

§ 5

Gminne Biuro Spisowe w Stary Dzikowie rozpoczyna działalność z dniem 8 czerwca 2020 r. i zostaje rozwiązane z dniem 8 stycznia 2021 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.07.2020 14:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.07.2020 14:19