Uchwała Nr 207/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwó

Uchwała Nr 207/XXVIII/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 30 listopada 2005 r.

  

zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego

p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”

określonego uchwałą Nr 108/XIII/2003

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

postanawia:

  

§ 1

 

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” poprzez zmniejszenie w 2005 r. zakresu wykonywania programu na zadaniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie i dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie” o wykonanie posadzek, tynków i zakup i montaż dźwigu osobowego – zmniejszenie wydatków o kwotę 911.302,12 zł, w tym o kwotę 240.439,12 zł w wyniku przetargu.

Łączne nakłady finansowe na program po zmianach wynoszą 1.723.251,02 zł.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 207/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwó
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż