Zarządzenie Nr 58/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 21.500,00 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.500,00 zł
b) w dziale "Rodzina" na kwotę 20.000,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 1.500,00 1.500,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.500,00 1.500,00
  4410 Podróże służbowe krajowe   1.500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00  
2. 855 Rodzina 20.000,00 20.000,00
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.000,00 20.000,00
  3110 Świadczenia społeczne   20.000,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 20.000,00  
    Razem 21.500,00 21.500,00

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2020 15:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2020 15:09