Uchwała Nr 154/XXXI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXX/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 153/XXX/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 154/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXX/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.09.2020 13:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.09.2020 13:56