Uchwała Nr 211/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 r.

Uchwała Nr 211/XXIX/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 grudnia 2005 r.

  

w sprawie wprowadzenia zmian

w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 r.

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny,m (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

  

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 162/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 r. poprzez dodanie załącznika Nr 6 obejmującego limit wydatków budżetowych na rok budżetowy oraz limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3

 

Tracą moc uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie:

1. Nr 187/XXV/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 rok.

2. Nr 208/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy – etap II”.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 211/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2006 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż