Ogłoszenie


Dotyczy: zapytania ofertowego "Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)"

Działając na podstawie pkt X ppkt 8 zapytania ofertowego zamawiający Urząd Gminy w Starym Dzikowie informuje, że nie została wybrana żadna oferta.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:30.11.2020 10:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:30.11.2020 10:24