Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2021 r.
 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - 20 zł (dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym - zniżka w wysokości 5 zł od każdej zamieszkującej osoby).

Miesięczne stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) pojemnik - 1100 l – 54,00 zł
2) worek - 120 l – 16,00 zł
3) pojemnik - 120 l – 5,89 zł
4) worek - 35 l – 4,93 zł
5) pojemnik - 35 l – 1,70 zł

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów powyższe stawki są podwajane.
 

Roczna ryczałtowa stawka dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny) - 240 zł (od nieruchomości).

Roczna ryczałtowa stawka dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny) - 120 zł (od nieruchomości).


Odpady pochodzące z działalności rolniczej z terenu Gminy Stary Dzików, niestanowiące odpadów komunalnych przyjmowane przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1) 0,50 zł za 1 kg - folii rolniczej, opakowań po nawozach i typu big bag, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów,
2) 0,80 zł za 1 kg – opon.

 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat:

Opłaty miesięczne:
1) do 20 stycznia każdego roku z góry za styczeń, luty, marzec,
2) do 20 kwietnia każdego roku z góry za kwiecień, maj, czerwiec,
3) do 20 lipca każdego roku z góry za lipiec, sierpień, wrzesień,
4) do 20 października każdego roku z góry za październik, listopad, grudzień,

Opłaty roczne:
do 31 stycznia z góry za dany rok

Opłaty można wnosić przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział/Filia w Starym Dzikowie
08 9101 0003 2014 6100 0039 0054

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2020 08:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:21.12.2020 09:43