Zarządzenie Nr 65a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.500,00 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.500,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 1.500 1.500
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.500 1.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   500
  4260 Zakup energii   1.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
    Razem 1.500 1.500

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65a/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2020 14:44
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:21.12.2020 14:46