Zarządzenie Nr 66/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713) i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. tj. 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Edytę Panek na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie.

§ 2

Powołanie, o których mowa w § 1 następuje na czas określony:
- od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 3

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Dzikowie na czas oznaczony w § 2.

§ 4

Wysokość wynagrodzenia oraz pozostate warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2020 14:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:21.12.2020 14:51