Zarządzenie Nr 69/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Stary Dzików w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 i § 7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r., nr 152 poz. 1599), Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP (M.P. z 2019 r. poz. 15) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 135/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do opracowania aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Stary Dzików w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Gminy.
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Inspektor ds. wojskowo-obronnych i zarządzania kryzysowego.
3. Członkowie:
1) Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska,
2) Kierownik Referatu Finansowego,
3) Informatyk.

§ 2.

Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Stary Dzików w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny należy opracować w terminie do 20 października 2020 r.

§ 3.

Przewodniczący Zespołu do opracowania aktualizacji, zabezpieczy warunki techniczne, organizacyjne i ochrony informacji niejawnych, niezbędne do sporządzenia i uzgodnienia POFGSD wraz z obowiązującymi załącznikami oraz KRZO.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi właściwemu ds. wojskowo-obronnych i zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Stary Dzików w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 11:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 14:01