Zarządzenie Nr 71/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 17.09.2020 r. przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej w Cewkowie nakłady inwestycyjne o wartości 541.364,93 zł poniesione ze środków budżetu Gminy Stary Dzików na przebudowę pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Cewkowie.

§ 2

Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 13:30
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 13:30