Zarządzenie Nr 72/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 68/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł Zarządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Stary Dzików".
2) § 1 otrzymuje brzmienie: "Powołuję Pana Marka Buczka na koordynatora do spraw dostępności w Gminie Stary Dzików".
3) § 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: "wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę".

§ 2

Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 13:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 13:35