Zarządzenie Nr 75/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 22.252 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 20.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.770 zł
c) w dziale "Rodzina" na kwotę 400 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 82 zł
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 800 zł na zakup przyłbic ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 14:26
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 14:26