Zarządzenie Nr 81/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Na podstawie art. 411 ust. 10g i 10h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Barbarę Żyła - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinasowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.12.2020 13:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 13:35