Zarządzenie Nr 82/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie z lasów mienia komunalnego Gminy Stary Dzików:
- 10 mp drewna opałowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starym Dzikowie z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła w Starym Dzikowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.12.2020 13:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 13:39