Zarządzenie Nr 88/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 w punkcie 3 w miejsce Pani Bogumiły Broź-Kiczuła powołuję na członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Aleksandrę Malec.

§ 2

Pozostałe regulacje pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.12.2020 11:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.12.2020 11:51