Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików

Na podst. art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawiam przedstawić Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.01.2021 12:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 11:15