Zarządzenie Nr 106/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 - 0+420

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn.zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 - 0+420 w składzie:
1. Tadeusz Jabłoński - Przewodniczący komisji
2. Jan Nieckarz - Z-ca przewodniczącego komisji
3. Krzysztof Klaczko - Członek Komisji

§ 2

1. Celem komisji jest dokonanie odbioru końcowego remont drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 - 0+420".
2. Zadania komisji:
a) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
b) Sporządzenie protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 - 0+420
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.01.2021 13:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 13:45