Uchwała Nr 227/XXXI/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 lutego 2006 r.

o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z Zebrania Wiejskiego wsi Stary Dzików dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna dla:
- Kościoła Parafialnego w Starym Dzikowie w ilości - 8 mp.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 227/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Stary Dzikóww sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.04.2006 11:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:18