Uchwała Nr 228/XXXII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z Zebrania Wiejskiego wsi Ułazów dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna tartacznego dla:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułazowie w ilości - 4 m3,
- budowa magazynku pogrzebowego na cmentarzu w Ułazowie w ilości - 4 m3.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 228/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 09:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:19