Uchwała Nr 231/XXXII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie za 2005 rok.

§ 2

Po sporządzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2005 rok w wersji porównawczej stwierdza się, że przychody w Gospodarstwie Pomocniczym w Starym Dzikowie zostały wykorzystane zgodnie z planem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 231/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 09:41
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:20