Uchwała Nr 238/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 223/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 238/XXXIII/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 czerwca 2006 r.

  

zmieniająca Uchwałę Nr 223/XXXI/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Powiatu Lubaczowskiego

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

  

§ 1

 

W uchwale Nr 223/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1 Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 120.000 zł na modernizację:
- drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Oleszyce

- drogi powiatowej nr 1651R Ułazów - Stary Dzików."

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 238/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 223/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2006 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż