Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia ceny drewna

Zarządzenie Nr 11/2006

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 12 czerwca 2006 r.

  

w sprawie ustalenia ceny drewna

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

  

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam cenę drewna jak w „Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 2/2006” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2

Dla odbiorców, którzy w okresie kwartału zakupią powyżej 300 m3 drewna stosuje się upust w wysokości 5% wartości zakupionego drewna.

  

§ 3

 

Traci moc zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie ustalenia ceny drewna.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2006 08:31