Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Zarządzenie Nr 14/2006
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

 

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) i § 12 uchwały Nr 215/XXX/2006 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2006 rok o kwotę 120.662 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- zapomogi 7.000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 6.000 zł
- dożywianie uczniów w szkołach 85.900 zł
- pomoc materialna dla uczniów 21.762 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

 

§ 2

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2006 rok o kwotę 120.662 zł, w tym na:
- zapomogi 7.000 zł
- wynagrodzenie dla pracowników ośrodka pomocy społecznej 6.000 zł
- dożywianie uczniów w szkołach 85.900 zł
- pomoc materialna dla uczniów 21.762 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

 

§ 3

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2006 09:34