Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2006 r.

Zarządzenie Nr 23/2006
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 lipca 2006 r.


w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2006 r.


Działając na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:


§ 1

1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów w okresach I i II półrocza 2006 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków w okresach I i II półrocza 2006 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się, że wszystkie dokonywane (przez Radę Gminy i przez Wójta Gminy) – w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików – zmiany stanowić będą automatycznie zmiany w harmonogramie.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2006 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż