Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki

Zarządzenie Nr 29/2006

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 5 października 2006 r.

 

 

w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki

 

 

Działając na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

 

 

p o s t a n a w i a m

 

 

§ 1

 

Wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki bankowej w kwocie 239.000 zł na sfinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Słowackiego w Nowym Dzikowie” ze spłatą w latach 2007-2010.

 

 

§ 2

 

Harmonogram spłat zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż