Uchwała Nr 2/I/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym wybiera ze swego składu 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Starym Dzikowie:
1. Czajkowski Ryszard
2. Wenek Jerzy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.08.2007 13:44
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:11