Uchwała Nr 7/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej

Uchwała Nr 7/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję Budżetową w składzie:
1. Czarna Maria
2. Dyjak Adam
3. Kudła Mariusz
4. Kwiatkowski Tadeusz
5. Wach Jan

§ 2

Do zadań Komisji Budżetowej należeć będzie opracowanie planu budżetowego Gminy oraz projektów zmian w budżecie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 7/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2004 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż