Uchwała Nr 3/II/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
powołuje:

§ 1

Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Goraj Tadeusz
2. Kalita Dariusz
3. Kudła Mariusz
4. Liweń Elżbieta
5. Wawrzyniec Julian

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.08.2007 13:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:11