Uchwała Nr 8/II/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
powołuje:

§ 1

Stałą Komisję Statutową w składzie:
1. Dyjak Adam
2. Jaszczyszyn Maria
3. Maciejak Ryszard
4. Ozimek Bogdan
5. Wenek Jerzy

§ 2

Do zadań Komisji Budżetowej należeć będzie opracowanie projektu zmian w Statucie Gminy i Statutach Sołectw.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.08.2007 14:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:15