Uchwała Nr 44/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna


Uchwała Nr 44/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna opałowego dla:
-
Kościól Parafialny w Starym Dzikowie w ilości - 10 mp,
- Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie w ilości - 3 mp
.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 44/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2007 08:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż