Uchwała Nr 54/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 54/VII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 26 lutego 2007 r.

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z dniem 30 kwietnia 2007 r. Pana Edwarda Zająca z funkcji Skarbnika Gminy Stary Dzików.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 54/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2007 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż