Uchwała Nr 55/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 55/VII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Powołać Panią Katarzynę Maksymowicz na stanowisko Skarbnika Gminy w Starym Dzikowie z dniem 1 maja 2007 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 55/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2007 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż