Uchwała Nr 24/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego

Uchwała Nr 24/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 04 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Akcteptuje się zmianę charakteru użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne położonych we wsi Moszczanica gm. Stary Dzików oznaczonych nr ewid.:
    - 1597 o pow. 0,34 ha
    - 1598 o pow. 0,91 ha
    - 1740 o pow. 0,25 ha
stanowiących własność Pani Marii Czarnej zam. Moszczanica 34 gm. Stary Dzików.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 24/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2004 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż