Sekretarz GminySekretarz Gminy

mgr Marek Buczko

Telefon: 16 631-80-50
Fax: 16 631-80-50
e-mail:
mbuczko@starydzikow.pl

Zadania i kompetencje Sekretarza

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1)  opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2)  opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3)  opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
4)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5)  przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
7)  nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał,
8)  współpraca z Radą Gminy w Starym Dzikowie,
9)  nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady Gminy i Komisji,
10)  koordynowanie zadań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,
11)  wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
12)  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
13)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2003 11:30