Uchwała Nr 31/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

Uchwała Nr 31/III/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchylić własną uchwałę Nr 16/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 31/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2004 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż