Uchwała Nr 33/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Uchwała Nr 33/III/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

po rozpatrzeniu uchwały z zebrania wiejskiego wsi Moszczanica z dnia 15 grudnia 2002 r. –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przydzielić bezpłatnie drewno:
1. Drewno tartaczne – sosna w ilości 1,5 m3 na budowę przystanku autobusowego.
2. Drewno opałowe – w ilości 4 m3 dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Moszczanicy.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się sołtysowi wsi Moszczanica a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Ogłoszenie następuje w formie rozplakatowania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 33/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2004 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż