Informacja
z wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie
za 2008 rok


Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 101/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w następujących kwotach:

- dochody - 11.450.335 zł
- wydatki - 12.265.186 zł
- deficyt budżetu - 814.851 zł

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy w Starym Dzikowie oraz zarządzeń Wójta Gminy Stary Dzików.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 13.182.374,60 zł
- wydatki - 13.997.225,60 zł
- deficyt budżetu - 814.851 zł

Ogólnie plan dochodów i wydatków Gminy w ciągu roku zmienił się o 1.732.039,60 zł.

Dochody wykonano w kwocie 12.947.865,65 zł, natomiast wydatki wykonano w wysokości 13.171.716,72 zł.

Budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 223.851,07 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 6.330,94 zł.

W 2008 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Cieszanów - Ułazów - Stary Dzików - Cewków oraz odbudowę nawierzchni drogi Moszczanica - Cieszanów.

W 2008 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie za 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.06.2009 09:06
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.06.2009 09:06