Uchwała Nr 38/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia terminów i sposobu przeprowadzenia zebrań wiejskich, na których dokonane będą wybory sołtysów i składy rad sołeckich

Uchwała Nr 38/III/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia terminów i sposobu przeprowadzenia zebrań wiejskich, na których dokonane będą wybory sołtysów i składy rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala zasady wykonania czynności wyboru:

§ 1

I. Rozpoczęcie zebrań, wybór komisji skrutacyjnej i przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i na członków rady sołeckiej:
    1. Cewków 19 I 2003 r. godz. 1130
    2. Moszczanica 19 I 2003 r. godz. 1400
    3. Ułazów 19 I 2003 r. godz. 1100
    4. Nowy Dzików 19 I 2003 r. godz. 1400
    5. Stary Dzików 19 I 2003 r. godz. 1400
II.
Ogłasza się przerwę dla przygotowania kart do głosowania.
III.
Głosowanie:
    1. Cewków 26 I 2003 r. godz. 900 - 1700
    2. Moszczanica 26 I 2003 r. godz. 900 - 1500
    3. Ułazów 26 I 2003 r. godz. 900 - 1500
    4. Nowy Dzików 26 I 2003 r. godz. 900 - 1500
    5. Stary Dzików 26 I 2003 r. godz. 900 - 1500
IV.
Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

§ 2

Na przewodniczących zebrań wiejskich wyznacza się:
1. Cewków – Kudła Mariusz
2. Moszczanica – Czarna Maria
3. Ułazów – Kopciuch Adam
4. Nowy Dzików – Goraj Henryk
5. Stary Dzików – Ziętek Wiesław

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 38/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia terminów i sposobu przeprowadzenia zebrań wiejskich, na których dokonane będą wybory sołtysów i składy rad sołeckich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2004 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż