Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC 1

 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz. U. z 2004r Nr 161. poz.1688 )

Ustawa z dnia 25lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

(Dz. U. Z 1964r Nr 9, poz.59 z późn. zm.)

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty

iKarta „Zgłoszenie urodzenia noworodka” wydana przez placówkę służby 

  zdrowia.

iGdy rodzice dziecka są małżeństwem :

-          dowody osobiste – do wglądu

-          odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo było zawarte poza terenem gminy Stary Dzików – do wglądu.

 iGdy matka dziecka jest niezamężna :

-          dowód osobisty matki – do wglądu

-          odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku gdy matka dziecka

urodziła się poza terenem gminy Stary Dzików – do wglądu

 iGdy matka dziecka jest rozwiedziona :

-          dowód osobisty matki – do wglądu

-          odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku gdy małżeństwo zawarte było poza terenem gminy .

  iGdy matka dziecka jest wdową :

-          dowód osobisty matki – do wglądu

-          odpis skrócony aktu zgonu męża w przypadku gdy zgon nastąpił

poza terenem gminy Stary Dzików.

Opłaty

 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Nieckarz –Kierownik USC

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

Inne informacje

Zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonac w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka, w przypadku dziecka martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpic w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani : ojciec dziecka, matka dziecka albo inna osoba obecna przy porodzie. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca jego urodzenia.

W przypadku gdy, żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania

na terenie gdzie urodziło się dziecko, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonac w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania rodziców dziecka. W takim przypadku sporządzany jest „Protokół zgłoszenia urodzenia dziecka”, który przesyłany jest niezwłocznie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.

Opracował:  Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:    Tadeusz Nieckarz – Kierownik USC

Zatwierdził:  Aniela Hulak –Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie urodzenia dziecka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2010 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż