Zgłoszenie zgonu

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC 2

 

ZGŁOSZENIE ZGONU

Podstawa prawna

 

Art. 10 ust.1, art.64-67 ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Z 2004r Nr 161 poz. 1688)

 

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty

 

iKarta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia

iDowód osobisty osoby zmarłej

iPaszport ( dotyczy cudzoziemców)

iDowód osobisty osoby zgłaszającej – do wglądu

iJeżeli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych ( wypadek itp.)- 

   zezwolenie wydane przez prokuratora.

 

Opłaty

 

Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zgłoszenie zgonu należy dokonac w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

W przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakażną zgłoszenie winno nastąpic w ciągu 24 godzin.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zgonu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2010 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż