Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC 4

 

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO

I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

 

Art. 79 ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Z 2004r Nr 161 poz. 1688)

 

Sposób załatwienia sprawy

iWydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego

iWydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku

iWydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi

Wymagane dokumenty

 

iWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (dostępny na stronie internetowej urzędu lub w urzędzie stanu cywilnego)

iDowód osobisty osoby wnioskującej.

iPełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo.

 

Opłaty

 

Odpis skrócony aktu – 22,00 zł

Odpis zupełny akt – 33,00 zł

Zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku oraz zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg – 24,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików

21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Odpisy  wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy,  jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego oraz innych osób, które wykażą interes prawny.   

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2010 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż